GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCESGEODETIC and GEOGRAPHIC INFORMATION TECHNOLOGIES


UZAL-CBS 2018

 

Bölümümüz konularını büyük ölçüde kapsayan UZAL-CBS 2018 konferansı Eskişehir'de gerçekleştirilecektir.

 

Son özet gönderme tarihi 13 Mayıs 2018'dir.

 

Ayrıntılı bilgiye şu sayfadan ulaşılabilir: http://www.uzalcbs2018.com/pages/default.aspx